7. משניות, נוסח הזימון ופסוקים ייחודיים לפני ברכת המזון ואחריה

משניות : יש שמקפידים לקרוא שמונה פרקים ראשונים של מסכת שבת , ויש״א ברכה קרא גם משניות מסכת עירובין כולה . מים אחרונים : הכול מקפידים על מים אחרונים , על זימון ועל ברכת המזון . פסוקים לפני ברכת המזון : את ברכת המזון בין בשבת בין בחול מתחילים בפסוקים : ׳ועבדתם את ה׳ אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך : לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא׳ , ממשיכים ׳למנצח בנגינות׳ ו׳אברכה את ה׳ בכל עת׳ ואחר כך הזימון וברכת המזון הנאמרת בקול רם על ידי בעל הבית . נוסח הזימון לשבת : ברשות מלכא עלאה קדישא , ברשות שבת מלכתא , ברשות אברהם אבינו בעל הסעודה ( ליל שבת ) , ברשותכם כולכם , הב לן ונברך ... פסוקים לאחר ברכת המזון : בסוף ברכת המזון אומרים את הפסוק : ׳להניח ברכה אל ביתך׳ , מניחים קצת לחם על השולחן ומכסים עד הבוקר , לקיים מה שנאמר ׳ויאכלו ויותירו כדבר ה׳׳ . בריסאני הנוסח לאחר ברכת המזון בשבת הוא : ׳ולבש בגדים חשובים 82 המנהג נזכר גם בנתיבות המערב , עמ׳ עט סעיף עא , ועטרת אבות , שם , סעיף עא . גם בקצר א סוק הקפיד ר׳ אברהם לעסרי לומר משניות של שבת ( מפי בנו , ר׳ בנימין ) . מקור המנהג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן