6. זמירות שבת והפיוט ׳מזמור שיר ליום השבת׳

שרים זמירות שבת ובכללן פיוטים נוסח ׳יגל יעקב׳ , ובמרכזם הפיוט ׳מזמור שיר ליום השבת׳ לר׳ מסעוד אביחצירא . כך היה מנהגו של ר׳ ישראל אביחצירא לשיר מזמור זה תחילה לאחר אכילת הדגים , ולאחר מכן היה שר שירים שהוא עצמו חיבר , ובכללם שירי דודו , ר׳ יצחק אביחצירא . להלן הפיוט ׳מזמור שיר ליום השבת׳ כולו , מלווה בפירוש ומקורות . מזמור שיר ליום השבת תבנית השיר : השיר עשוי בתבנית מעין אזורית ובו שלוש עשרה מחרוזות . בכל מחרוזת שבעה טורים : שלושה טורי ענף דו צלעיים תואמי חריזה , ועוד צלע בחריזת קבע אזורית . חריזה : אב . אב . אבב . גא ( = רפרין ) . דה . דה . דה . א / וז . וז . וזא / ... משקל : שמונה הברות בכל טור . סימן ( = חתימה ) : מסעוד אביחצירא . מקור : יגל יעקב , נתיבות תשס״א , עמ׳ קיד . הרפרין ( הפזמון ) ׳סוד שבת זכור ושמור / אות ברית בינו וביני׳ מושר בסוף כל מחרוזת . מבוא לפיוט : הפיוט מתמקד בהכנות לשבת ביום שישי , בתפילת מנחה וערבית של שבת , הכול על פי מקורות האריז״ל : שער הכוונות ופרי עץ חיים לר׳ חיים ויטאל . הפיוט פותח בהשפעה של השבת על ימות החול , עובר להכנות של יום שישי : הקניות והבישול ; ק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן