3. נטילת ידיים

נוטלים ידיים בכלי , מגביהים אותן , מברכים ׳על נטילת ידיים׳ סמוך לשולחן , לא במטבח ולא ליד הכיור , ואחר כך מנגבים כל אחד במפית המונחת לידו , ואב המשפחה מגישים לו ליטול ליד השולחן . בנטילת ידיים בתאפילאלת לא הקפידו על שלוש פעמים רצופות ביד ימין ואחר כך ביד שמאל , אלא נוטלים לסירוגין יד ימין אחר כך יד שמאל , שלוש פעמים , ואת המים הנותרים בכלי שפכו על שתי הידיים כאחת . מברכים בישיבה , ומנגבים כל אחד במפית שלידו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן