1. ׳שלום עליכם׳ ונוסחו

בהגיע האב הביתה ניצבים בני הבית סביב שולחן השבת ואומרים : ׳שלום עליכם׳ בנוסח הבא : ׳שלום עליכם , מלאכי השלום , מלאכי השרת , מלאכי עליון , מלאכי רחמים , ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא׳ ... שלוש פעמים . ׳בואכם לשלום , מלאכי השלום , מלאכי השרת , מלאכי עליון , מלאכי רחמים , ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא׳ ... 55 הפיוט ׳מזמור שיר ליום השבת׳ , ראה להלן הפיוט המוהדר , שורות . 14 – 10 56 כמנהג קהילות מרוקו ( נהגו העם , עמ׳ לב סעיף יא ; דברי שלום ואמת , שם ; נתיבות המערב , עמ׳ עא סעיף ל ; זוכר ברית אבות , עמ׳ 73 סעיף ג ; עטרת אבות , שם , סעיף מא ) . הטעם להוספת המילים : הרצף ׳יום הששי ויכולו השמים והארץ׳ יוצר ראשי תיבות של יו״ד ה״א וי״ו ה״א ( מקורות שם ) . השווה הרא״ש , פסחים י , סימן טו : ׳כל האומר ויכולו בערב שבת כאילו מעיד על הקב״ה שברא עולמו בששה ימים ושבת ביום השביעי ' . 57 בשם ר׳ יצחק ב״ר מכלוף שטרית מריסאני . 58 השווה ישראל סבא , עמ׳ . 245 תוספת זו אינה מופיעה ב׳תפילת החודש׳ ובשאר סידורים . נוסח זה במלואו מופיע בחוברת ׳זמירות ישראל׳ בעריכת ר׳ ברוך אביחצירא , בהוצאת מכון אביר יעקב נתיבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן