2. החזרה על התפילה

מוסיפים את שתי המילים ׳יום הששי׳ לפני ׳ויכולו׳ לאחר העמידה , כמנהג קהילות מרוקו . בחזרה של ׳מעין שבע׳ אומרים את הנוסח ׳ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות ורוב ההודאות לאדון השלום׳ , ככתוב בתפילת החודש , ולא ׳אל ההודאות ... ׳ בתום ערבית שרים את הפיוט ׳יגדל אלהים חי׳ ומברכים איש את רעהו ב׳שבת שלום׳ . להורים ולחכמים מנשקים את היד , ולשאר אנשים לוחצים יד ומנשקים את היד הלוחצת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן