1. סדר התפילה

ערב שבת לפני מנחה ניכרת תכונה מיוחדת לשבת . אנשים , נערים וילדים הולכים בזריזות לבית הכנסת לתפילת מנחה ולקבלת שבת , כשהם לבושים בגדי שבת . מתפללים מנחה , אחר כך אומרים במקהלה ובנעימה את ׳שיר השירים׳ , ואחריו – קדיש ׳יהא שלמא׳ . אחרי הקדיש שרים ׳לכו נרננה׳ ... עד סוף ׳מזמור לתודה׳ , הכול בישיבה , במקהלה ובקול רם . ׳מזמור לדוד הבו לה׳׳ אומרים בעמידה , ואחר כך יושבים . החזן אומר ׳אנא בכח׳ בקריאה קצבית מתונה ובהפסקה אחרי כל שתי מילים : אנא בכח . גדולת ימינך . תתיר צרורה . קבל רנת . עמך שגבנו . טהרנו נורא ... אח״כ החזן אומר ׳כל ישראל׳ וקורא פרק ׳במה מדליקין׳ בנעימה של משניות . בסיומו שרים כל הקהל את הפיוט ׳בר יוחאי נמשחת אשריך׳ לר׳ שמעון לביא , ואחריו – ׳אמר ר׳ אלעזר׳ וקדיש ׳על ישראל׳ . הפיוט ׳לכה דודי׳ מושר במקהלה ובישיבה , וכשמגיעים ל׳בואי בשלום׳ עומדים , ובסיום אומרים ארבעה פסוקים משיר השירים וסימנם יעקב : ישקני , עורי צפון , קול דודי , באתי לגני . אחר כך אומרים ׳מזמור שיר ליום השבת׳ בעמידה , ובסיומו יושבים , והחזן עומד ואומר ׳עדותיך נאמנו מאד׳ וקדיש ו׳ברכו׳ , ומתפלל תפילת ערבית ללא מנגי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן