12. ׳ובא השמש וזרח השמש׳ – זיכרונות ילדות

מהוויי ערב שבת קודש בביתו של בבא מאיר בארפוד פעמים רבות הייתי פוקד את בבא מאיר בערב שבת . תכונה מיוחדת ניכרת ביום זה בבית בבא מאיר . הרבנית נתונה כולה להכנת תבשילי השבת . אמו של בבא מאיר ללא / ביחא ( מרת פריחא ) הייתה לה לעזר רב . אני ור׳ אלעזר היינו מופקדים על טחינת הבשר . כל אחד בתורו עושה כמה סיבובי טחינה , ולא היינו זזים משם עד שהבשר היה כלה מבין שיני הריחיים . מן הבשר הטחון תכין הרבנית ותגלגל קציצות כמנה עיקרית לסעודה ראשונה של שבת . בבא מאיר , שצנוע היה גם באכילתו , יטעם מהן רק קמעא , כדרכו בסעודות . במנה טובה יכבד את בא יאהו בן בא לו בככא , הוא אליהו ב״ר מכלוף שטרית , שהיה מזמינו לסעוד עמו מפעם לפעם בליל שבת , והיה שמח בחברתו . בין הערביים מגישים לבבא מאיר ערבה , והיה יושב על מיטה ומדיח את פניו ומנגבן , את ידיו ומנגבן ואת רגליו ומנגבן , ואחר כך היה מתעטף בבגדי שבת . בבית בבא מאיר שרתה ברכת הזמן , ויום שישי – גם הוא היה יום שכולו ארוך . ערב שבת אחד , ובימות הגשמים היה , גזרו בשמים לקצר את היום ולהקדים ולהוסיף על קדושת השבת בלי ידיעה והודעה . אבל בני הבית לא חשו עצמם נמהרים ולא חס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן