11. נרות שבת

חובה שתי נרות תדרים / נר מצוה אורה יגלה שני מאורות מזהירים / אדנו״ת פשוט וא״ל מלא שלש יחודים מאירים / מספרם לנר יעלה מלוי שד״י שם יחנה הדלקת נרות השבת נעשית בידי הנשים . את נרות השבת נוהגים להדליק לא בנרות שעווה אלא בשתי כוסות ששמן צף על פני המים שבהן ובפתילה הקבועה באמצען . המנהג הוא שהאישה מדליקה את הנרות ואחר כך מברכת . המנהג בריסאני להרבות בנרות שבת לנפטרים , ועל כל נר אומרים את הנוסח בערבית ׳רחמאת לאה א כאלתי׳ , ׳רחמאת לאה א לאלא רחל׳ , ׳רחמאת לאה א באבאסי׳ ( רחמי ה׳ על דודתי , רחמיו על רחל , על משה ... ) . 40 על פי ר׳ אהרן ב״ר שמעון סבאג מגיגלאן הייתה הקפדה על התעטפות בגלימות לבנות בשבת , אבל לאחר שהובאו למקום גלימות יוקרתיות הועדפו אלו על פני הלבנות . גם בקצר א סוק הקפידו ללבוש גלימות לבנות בשבת ( מפי ר׳ בנימין ב״ר אברהם לעסרי ) . 41 ראה ישראל סבא , שם . 42 בשיחה עם זולי ילוז מבצאר ( ט׳ בכסלו תשע״ד ) . 43 הפיוט ׳מזמור שיר ליום השבת׳ , ראה להלן הפיוט המוהדר , שורות . 37 – 34 44 בעניין מספר הנרות קיימות שלוש שיטות : שיטה א – להסתפק בנר אחד ( רמב״ם , הלכות שבת , פרק ה , הלכה א ) : ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן