10. בגדי שבת

ארבע בגדים לבנים / משנת חסידים שנויה לכבוד שבת מזמנים / לשרת בכסות נקיה רמז לאורות עליונים / ארבע אותיות הוי״ה 25 בגדי ישע תלבישני רוב העם לא הקפידו על בגדי לבן בשבת , אבל היו להם בגדים מיוחדים , היינו כסות 35 בישול ביצים יחד עם תבשיל עלול להטריפו , אם הביצה תימצא עם דם , תופעה נפוצה באזורים חמים כמו בסהרה . 36 השווה ישראל סבא , עמ׳ . 256 37 השווה דוד עובדיה , נהגו העם , עמ׳ לא סעיף ג . 38 הפיוט ׳מזמור שיר ליום השבת׳ , ראה להלן הפיוט המוהדר , שורות . 25 – 22 39 כשאר קהילות מרוקו שלא הקפידו ( נתיבות המערב , עמ׳ סח סעיף טו ) . נקייה ונאה לכבוד שבת . יש שהקפידו ללבוש גלימות מיוחדות לבנות לכבוד שבת , ומרן יש״א ברכה הקפיד על ארבעה בגדים לבנים לשבת . בבצאר הקפידו כל הגברים על גלימה מסוג עבאיא לבנה בשבת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן