9. הטמנת הקדרות לשבת בידי הנשים

מספר הקדרות והסירים שמשפחה מטמינה לשבת מגיע , כאמור , לחמישה עד שמונה . מספר הקדרות המוטמנות בתנור אחד לכל השכונה יכול להגיע עד למעלה ממאה קדרות , לפיכך מסדרים את הקדרות בתנור השכונתי בשתי קומות . מעל הקדרות המונחות על קרקע התנור מניחים שורות של קדרות נוספות . סדר הנחת הקדרות הוא באופן שכל הקרוב קרוב קודם , וכך נמנע הצורך להוציא מן התנור ולהחזיר . את הקדרות אורזים היטב על ידי חוטי מתכת דקים ואחרים , כדי שלא תישפך תכולתן , ואילו את פתחי קנקני החרס של התה ומכסיהם אוטמים בעיסה דביקה של בצק . לאחר סידור הקדרות ועריכתן אוטמים את פתח התנור , והוא נפתח רק בבוקרו של יום השבת . הולכת הקדרות , הטמנתן בערב שבת והוצאתן בשבת נעשית בידי נשות הקהילה , ולא בידי גוי כבשאר קהילות מרוקו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן