6. התבשילים לשבת

התבשילים לשבת נעשים ברובם ביום שישי , ובמיוחד בימות החמה , ובכללם סלטים למיניהם , מעשי קדרה ותבשילי בשר . רוב ההכנות לשבת נעשות בידי נשים , אבל יש תלמידי חכמים שנטלו חלק בהכנות , ובראשם יש״א ברכה שנהג להכין הכול בעצמו בימי חרפו ולבסוף הסתפק בהשחזת הסכינים , וכך נהג גם אדוני אבי . ׳את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו׳  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן