5. גזיזת הציפורניים

מנהג תלמידי חכמים לגזוז ציפורניהם ערב שבת לאחר הטבילה במקווה ואחר כך להשמידן . יש שנוהגים לעשות זאת לאחר הטבילה , ויש שגוזזים ציפורניים לפני הרחצה והטבילה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן