2. התספורת

תלמידי חכמים , ובראשם מרא דאתרא , יש״א ברכה , הקפידו לקבוע את עת תספורת השער בערב שבת , אבל שאר העם היו מסתפרים ביום חמישי כמו בריסאני .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן