מבוא

יום השבת הוא יום מנוחה וקדושה לעמך ישראל החותם את ימי החול ומשרה עליהם קדושה לפניהם ולאחריהם , כדברי המשורר ר׳ מסעוד אביחצירא : ׳שלוש משבת שעברה ומן הבאה שלושה׳ . השבת – אות היא בין ה׳ ובין ישראל , ושמירתה עדות היא לבריאת העולם וזכר ליציאת מצרים . השבת היא גם היום שבו ניתנה התורה לישראל . על מהותו של היום , קדושתו , מנהגיו והלכותיו נכתבה מסכת שלמה , מסכת שבת , ועל השבת , ערכיה וסגולותיה נוצרו אגדות המפרנסות את המדרשים לגווניהם . עשרים וארבעה פרקים של משניות מעטרים את המסכת ומשמשים כ״ד תכשיטים לכלה , שבת מלכתא , ברוח הקבלה הלוריאנית המנשבת על פני השבת הפילאלית . פיוטי השבת המופיעים ב׳יגל יעקב׳ לר׳ יעקב אביחצירא ויוצאי חלציו , מכתירים את ישראל והשבת כחתן וכלה ומתארים את כלולותיהם על כל צדדיהם : זיווג השבת לישראל , שושבינות השבת , קבלת שבת , שבע ברכות של תפילת שבת , פנים חדשות של השבת , עדות קידושין על ידי ׳ויכלו׳ ועוד . מנהגי השבת והלכותיו : איסור ט״ל מלכות , קבלת שבת , הקידוש , לחם משנה , שלוש סעודות , נוסח התפילה והקריאה בפרשה – כל אלה משותפים לכל קהילות ישראל בארץ ומחוצה לה . עיקר ההב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן