4. ייחודה של תאפילאלת ביחס לערי המערב הפנימי מבחינת הלכה ומנהג

תאפילאלת היא אזור מרוחק מבחינה גאוגרפית מערי המרכז במרוקו , ולפיכך לא הייתה תמיד השפעה של תקנות הקהילות במרכז , הן אלה של התושבים והן אלה של המגורשים , על קהילות תאפילאלת . דוגמה לכך – תקנות הירושה , שבתאפילאלת לא הלכו על פיהן אלא רק לפי דיני התורה . עדיין אין בידינו ספרים גמורים ומגובשים של כל קהילות ישראל בצפון אפריקה למחקר משווה . אולם זה כמה שנים נעשו ניסיונות לניסוח מנהגי מרוקו בכמה קהילות : ״נהגו העם״ לקהילת צפרו , ״נתיבות המערב״ ו״עטרת אבות״ לערי המרכז , ״זוכר ברית אבות״ לקהילת מראכש ועוד . ספרים אלה יש בהם תרומה למחקר השוואתי בין קהילות אלה לבין מנהגי קהילות תאפילאלת . אמנם רוב המנהגים משותפים , אבל עדיין ישנם מנהגים רבים ייחודיים לתאפילאלת . על מנהגי תאפילאלת הקשורים באבן העזר בנושאי נישואין וגירושין נתחבר ספר בשם ״מליץ טוב״ בידי ר׳ שלום אביחצירא , יליד תאפילאלת ורבה של קהילת בצאר , שרוב מניינה ובניינה מתאפילאלת , ספר שהיה לנו לעזר רב במפעלנו ״קהילות תאפילאלת״ על שני כרכיו שבהם אנו מנסים להקיף את כלל המנהגים של תאפילאלת , במעגל האדם ובמעגל השנה , ולהצביע על הייחודיים שבהם . מנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן