1. מלכות מרוקו בעיני יהודיה

תאפילאלת היא ערש השושלת העלאוית של מלכי מרוקו . ספרי ההיסטוריה על תולדות היהודים במרוקו מתארים את גורלה של כנסת ישראל במרוקו , תוך אבחנה בין התושבים שלא התייחסו היטב ליהודים בגלל מצוקותיהם הכלכליות והאחרות לבין השלטונות , ובעיקר המלכים , שהתנהגו כיאות כלפי היהודים . היחס ההוגן של המלכים ידוע כבר מתקופת הסעדים , כמו מולאי מוחמד אשיך שתואר כחסיד אומות העולם . דוגמאות מאוחרות מובאות בספר ׳כסא המלכים׳ לרב רפאל משה אלבאז המתאר את סדר השתלשלות המלכויות משחר האנושות , כולל ארבע מלכויות הנחתמות במלכות ישמעאל במזרח , בספרד ובמרוקו , במיוחד מתרי״ט ( 1858 ) ואילך : ובשנת תרי״ט ... מת המלך מו׳ עבד אלרחמאן ... ומלך בנו המלך החסיד סי׳ [ די ] מוחמד והיה אוהב ישראל ומכבד את החכמים וכל ימיו ימי שמחה וששון ליהודים , וריבוי הברכה והשפע עד שהעשירו רוב היהודים שברוב מלכותו ... ובשנת תרל״ג ( 1872 ) מת המלך סי׳ [ די ] מוחמד במראקש ... ומלך אחריו בנו מו׳ אלחסן ( 1894 – 1873 ) יר״ה ותנשא מלכותו ... יה״ר ... שבימיו ובימינו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח . היחס ההוגן ליהודים נמשך הלאה בימי מולאי יוסף ( , ( 1927 – ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן