מבוא כללי

מעגל השנה בקהילות תאפילאלת נשען על המסורת היהודית , כבשאר קהילות יהודיות . היהדות מעניקה משמעות לחיים , אלו הקשורים במעגל האדם ואלו הקשורים במעגל השנה . המנעד של המעגל הראשון מתחיל בלידה ונחתם בפטירה . הפטירה על פי היהדות איננה סוף וקץ לכל בשר , אלא התחנה האחרונה במעגל האדם בעולם הזה הפותחת שער לעולם הבא . כל מסלול חיי האדם נועד לתת משמעות לא רק לחייו אלא אף למותו , בבחינת ׳טוב שם משמן טוב ויום המות מיום הולדו׳ . מסלול חייו של הנפטר נמשך על ידי צאצאיו על פי הכלל ׳דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת׳ . מעגל השנה כולל את הפרט והכלל , היחיד והקהילה . מנעדו נפתח בראש השנה ובהכנות של חודש אלול שלפניו , ונחתם בסוף חודש אב הכולל את ימי האבל הלאומי על חורבן ירושלים . מנעד זה , לכאורה , כולל עליות וירידות : ימי החול השגרתיים ושבת קודש , ימים טובים וחול המועד , ימי ספירה וימי בין המצרים . יש חודש שכולו עליות , דוגמת תשרי שחלים בו רוב הימים הטובים : ראש השנה ויום הכיפורים , סוכות ושמחת תורה . יש חודש שאין בו אירוע כלשהו , דוגמת חשוון הקרוי מרחשוון להשלים את מחסורו , ויש חודש שיש בו מזה וגם מזה , כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן