קהילות תאפילאלת/סג'למאסא מעגל השנה

מעגל השנה מאיר נזרי הוצאת אוניברסיטת בר -אילן מאיר נזרי קהילות תאפילאלת / סג 'למאסא מאיר נזרי קהילות תאפילאלת / סג 'למאסא כרך שני מעגל השנה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן