מפתח מסכתות סדר זרעים

• אותיות עבריות = הפניה לתמונות הצבעוניות שבכל כרך . • סדר המסכתות הוא לפי הא - ב . • לא יוחדו ערכים לנושאים שהם שם המסכת . כך לא יוחד ערך ל " שביעית " במסכת שביעית ( אלא רק אזכורי המונח במסכת אחרת ) , וכן לא יוחד ערך ל " חלה " במסכת חלה , וגם לא לסוגי הדגנים הנפוצים ( חיטה לסוגיה , שעורה לסוגיה ) המוזכרים במסכת זו , אלא רק לאזכורים הללו במסכתות אחרות . שמות חכמים הוזכרו רק אם במקום נערך דיון מיוחד עליהם , לזיהוים או לבירור מעשיהם . א אב בית דין - ערלה וביכורים 244 אבא - מעשרות ומעשר שני 221 אבא חלקיה - ברכות 91 אבא פנימון - תרומות 131 אבותיהם ( של חכמים ) - מעשרות ומעשר שני 416 אבטיח - כלאים , 169 , 72 , 47 , 2 מעשרות ומעשר שני , 121 , 68 , 62 תרומות 280 , 114 אבידה - דמאי 97 אביונות - מעשרות ומעשר שני 182 אבל - ברכות 112 , 33 ואילך , 308 , 262 ב , ראו גם אונן , בית אבל , מנהגי אבל , ניחום אבלים , סיכה באבל , קבורה , שורה ( בזמן לוויה ) אבלי ציון - ברכות 188 אבלין ( מקום ) - מעשרות ומעשר שני 247 אבני גבול - דמאי 259 , 258 , 250 אבנים - שביעית 98 , 97 אבשין - מעשרות ומעשר שני 48 אגב ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מכללת ליפשיץ