איור מס’ :36 בית האחוזה בחורבת רקית. במבנה הצפוני מערבי בית כנסת. מתוך דר, רקית.