איור מס’ 34ב: מבנה חווה גדול ליד חורבת חמאם. מתוך ספראי, שפלת השומרון, עמ’ ,193 איור .1