איור מס’ 34א: חורבת חמאם וסביבה כפרי בת ומבני אחוזה. מתוך ספראי, שפלת השומרון, עמ’ ,203 איור .1