איור מס’ 33א: כפר קטן, חורבת לבד בשומרון. ספראי, הקהילה, עמ’ .207 הבניין נחפר בחלקו על ידי ע’ שיאון והוא מצא עוד המשך קירות בבניין .II ביישוב הביזנטי המאוחר שלושה מבנים גדולים, ומדרום לו (כלפי מעלה) גורן, ושרידי דרך ממערב. היישוב מצוי בשולי במת הר ובה חלוקת קרקעות מאורגנת.