איור מס’ 31ג: עוד בית חווה ליד ענב אל-כביר. חצר מרכזית ,12-11 מסביבה משלושה כיוונים חצרות וחדרים. במרכז מגדל לעת מצוק (.(11-10 גם 9 הוא חדר מגורים, וכל השאר חצרות לצאן בנויות בגובה כמטר ולא מקורות. כאן התגוררה משפחה גרעינית או מורחבת שהיו לה הרבה עדרי צאן. מתוך ספראי, ענב אל-כביר.