איור מס’ 31ב: בית רועים סביב ענב אל-כביר. במרכז המבנה חצר (1) ובה מערה (ט), בחצר מגדל הגנה פנימי לעת מצוק (1) ובו בית בד. בית בד שני מצוי בחדר .5 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3 הם חמישה חדרי מגורים. יתר חלקי המבנה הם חצרות לצאן בנויות באבנים מרובעות, גובה קירותיהן בערך מטר, ולהן פתחים מסודרים. זהו בית אחוזה קטן המתבסס על חקלאות (זיתים) וגידול צאן. מתוך ספראי, ענב אל-כביר.