איור מס’ 31א: ענב אלכביר, כפר גדול בדרום יהודה, סביבו חוות רועים וסביב כל אחת מהן גדרות צאן. מתוך ספראי, ענב אל-כביר.