איור מס’ :29 מטבע יהודה השבויה. התמר מסמל את יהודה הכבושה. מתוך אוסף מוסאיוף, צילם א’ פטנקין.