איור מס’ 28ב: גת גדולה בפארק קנדה (שדות אמאוס הקדומה). צילם ב’ זיסו.