איור מס’ 28א: כתובות על שברי כדים המעידים על יבוא יין לארמון הורדוס במצדה (בניגוד להלכה). מתוך ידין, מצדה, מס’ .816-814