איור מס’ 26ב: בית הבד הדרוזי בקצרין. מתקן בורג ממתכת. מתקנים כאלה, מעץ, היו בבית הבד בתקופה הרומית והביזנטית. צילם י’ לביא.