איור מס’ 26א: בית הבד בחורבת שמע. נראות שתי הבתולות של בית הבד. צילם י’ פיקסלר.