איור מס’ 25ג: קצר א’ זיר, אתר קבורה המעיד על בעלים עשירים ביותר, נמצא בחורבת מעלול, היא מהלל הקדומה (היא מהלל דבי רבי – אחוזתו של רבי יהודה הנשיא). מתוך קונדר ואחרים, הסקר הבריטי, א, עמ’ .322