איור מס’ 25א: הגתות בתל שמרון. מסידור הגתות ברור שאין אלו גתות פרטיות, שהרי הן מאורגנות. מצד שני חשובה הייתה ההפרדה בין בעלי הגתות השונות. מכאן המסקנה כי לפנינו עדות לאחוזה המופעלת בידי אריסים שבה כל אריס דורך לבד את היין מהשדות שקיבל באריסות. הגתות נמצאו בתל שמרון, ליד נהלל של היום, ויש להניח שהשטח החקלאי היה שייך ל”מהלל דבית רבי” הסמוכה למקום במרחק 2 ק”מ בערך. הירושלמי מתאר את מהלל דבית רבי כאחוזה של רבי המופעלת בשיטת “אריסי בית אבות” שבה כל אריס מעבד את התוצרת לבד, אבל בהשגחת האדון. מתוך רבן,