איור מס’ :24 חלוקת הקרקעות באזור מסביב לשכם. זו חלוקה מאורגנת שנעשתה על ידי מוסדות הקולוניה של ניאפוליס. מתוך ספראי, שכם.