איור מס’ 23א-ב: חלוקת קרקעות לחלקות קטנות בבמת ההר ליד חורבת כספא, שפלת השומרון. מניתוח החלקות, האזור והחורבה עולה שלכל חקלאי הייתה חלקה אחת בבמת ההר, ועוד חלקות במדרונות ובערוצי הנחלים. מתוך ספראי ופיקסלר, כספא.