איור מס’ 22א: שטחים הרריים מדורגים עם מערכת טראסות. המדרגות ההרריות היו המפתח לכיבוש החקלאי של אזור ההר. בתקופה הרומית היו קרוב ל-%75 מאזורי ההר מדורגים. משניות רבות פירשנו על רקע זה, מתוך ההנחה שסתם חקלאות יהודית היא חקלאות הררית כזאת. מתוך אלבום הצילומים של חליל ראעד, ובאדיבות א’ שילר.