איור מס’ 21ב: תנור ששימש בכפר הערבי המסורתי. תנור דומה בשינויים מסוימים נתגלה בחפירות ובציורים מהתקופה הרומית. הבנת הכלי הערבי משמשת מקור מידע אתנו-ארכאולוגי לכפר הקדום. מתוך אלבום הצילומים של חליל ראעד, ובאדיבות א’ שילר.