איור מס’ 21א: טבון בכפר הערבי המסורתי. הטבון הערבי שימש לאפיית פיתות. מתקן דומה נמצא בחפירות, וההשוואה לכלי הערבי המסורתי מאפשרת להבין את תפקודו.