איור מס’ :20 תעלות להשריית פשתן באזור משמר העמק. מתוך ספראי ולין, פשתן, עמ’ .178