איור מס' :19 כתובת אריסטון מאפמיאה. עולה (גר) מאפמיאה שנקבר בירושלים. מתוך אילן, אריסטון. הוא אריסטון מאפמיאה הנזכר במשנה.