איור מס’ :18 הגבול הצפוני של ארץ ישראל לעניין המצוות התלויות בארץ. מתוך: א’ אופנהיימר, תשנ”ח, “מחורבן בית שני ועד ניצור האימפריה”, א’ שנאן (עורך), ישראל: עם ארץ מדינה, ירושלים, עמ’ .86