איור מס’ :17 קבוצת נשים לשות ובראשן מפקחת. מודל מחרס שנעשה בטנגרה ביוון הקדומה, מוצג במוזאון הלובר. צילמה ד’ ספראי. יש להניח שהמודל מייצג מאפייה, אך התופעה של נשים הלשות יחדיו מוכרת גם מהווי החצר המשותפת.