איור מס’ :16 שחזור חצר השותפים בחורבת סומקה. מתוך דר, ש’, ,1998 סומקה, עיירה יהודית בכרמל, תל אביב, באדיבות ש’ דר.