איור מס’ :15 חצר השותפים, מכלול הכולל חדרים וחצרות. שחזור המבנה בבית צידה. ערב, בית צידה, תמונה .4