תמונה מס’ 13א: מפת התפוצה של כלי החרס בגליל, באדיבות ד’ אדן (ראו אדן, כלי חרס).