תמונה מס’ :11 פנים בית ערבי מסורתי. ערמת המצעים מסודרת בתוך “דות” (בלשון המשנה), הוא כוך בקיר. ריהוט הבית מינימלי. לפי מספר המצעים התגוררה בבית משפחה מורחבת. צילם חליל ראעד, באדיבות א’ שילר.