תמונה מס’ :10 בית בד בבית לויה. בתמונה כל שרשרת הייצור. למטה (במקום שבו עמדה הצלמת היה בסיס הקורה, אינו נראה בתמונה), שתי הבתולות והמשטח שבו הניחו את העקלים והבתולות שהחזיקו את ערמת העקלים (עליהן גם הניחו את הקורה בשעת החלפת העקלים, בתולה אחת נשברה והוחלפה), ובור האיגום. לפני בור האיגום עמוד קטן להנחת הקורה עליו בזמן הוצאת השמן הראשון (באמצע תהליך הלחיצה). בהמשך התמונה הרחיים שבהם נטחנו הזיתים. צילמה ד’ ספראי.