תמונה מס’ :12 תצוגת כלי חרס מחפירות העיר העליונה בירושלים. מתוך אביגד, העיר העליונה, כרך ד. מגוון הכלים רב ביותר, ולכל תת סוג היה שם נפרד.