תמונה מס’ :8 בית אחוזה ברמת הנדיב. מתוך הירשפלד, בית אחוזה, ראו איור .37