תמונה מס’ 7א: כלים חקלאיים מסורתיים (דרוזיים) בגולן. תמונה מפנים הבית המשוחזר בקצרין. צילם י’ לביא.